Ontwerp uitgangspunt


Wij staan voor het concreet maken van de (uitgesproken en niet uitgesproken) wensen van de opdrachtgever. Dit doen wij graag in samenwerkingsverband met alle participanten.
Wij zoeken naar een sfeer van ‘we maken het samen en gaan voor iets fantastisch. Dit maakt alle partijen enthousiast en leidt tot het gedroomde resultaat.

Elk plan en vraag kent haar eigen dynamiek. Middels 4 belangrijke deelonderzoeken geven wij sturing aan het ontwerpproces.


1. Gebruiksconcept


Wie bouwt neemt verantwoordelijkheid. Uiteraard streven wij in keuze van materialen en energieverbruik naar een duurzaam gebouw, maar goed duurzaam bouwen gaat veel verder. Een lange levensduur is pas écht duurzaam. Dat begint met een grondige gebruiksanalyse. Inventarisatie van de logistiek in het gebouw. Hoe anticiperen wij op de gebruiker van morgen en overmorgen? Hoe creëren wij een gebouw met een hart dat meeklopt in tijd?


2. Contextconcept


De kwaliteit van een ontwerp is meer dan stenen, staal of glas. Sterker, het ontwerp begint bij de omgeving. Hoe gebouw en omgeving elkaar versterken. Een locatie is een veelal door mensen bedachte en geconstrueerde realiteit. De vraag is hoe wij de interactie en verhoudingen tussen gebouw en zijn omgeving zo optimaal mogelijk vormgeven?
En daarom is de context analyse de eerste pennenstreek op onze tekentafel.


3. Gebouwconcept


Het gebouw. De kern van de zaak. Het gebouwconcept start veelal met een onderzoek naar het gewenste volume passend bij de locatie (stedenbouw) of met een structuurontwerp (architectuur). Gevolgd door een eerste schets die uitgaat van een heldere structuur en connectie tussen binnen- en buitenruimte. Het gebouwconcept is naast de vertaling van het gebruiks- en contextconcept ook een zoektocht naar de juiste vorm, ruimtelijkheid, constructie, materiaal en sfeer.


4. Haalbaarheid


Een belangrijke vraag is:
Hoe komen wij met de ontwikkelde visie als uitgangspunt tot een haalbaar project? Hoe krijgen wij inzicht in een vroeg stadium van de wensen in relatie tot het budget.

Daarbij zijn een aantal vragen belangrijk:

 • Wat is de omgang van het project?
 • Welke mogelijkheden zijn er?
 • Welke voor- en nadelen hebben verschillende opties?
 • Met welke partijen willen wij samenwerken?
 • Het vaststellen van een globale kostenindicatie


Technische realisatie; uitwerking


Wanneer het plan compleet is en alle wensen op papier staan is de uitwerking de logische vervolgstap. Hierin komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Bouwkunde
 • Energie
 • Constructie
 • Installaties
 • Details
 • Materiaal


Technische realisatie; uitvoering


Als laatste stap rest ons alleen het toewerken naar het eindresultaat. Het plan wordt gerealiseerd. Onze taak in uitwerken neemt af, maar blijven nog nauw betrokken voor het volgende:

 • Bouw begeleiding
 • Esthetische begeleiding