VRAAG


Wij staan voor het concreet maken van de (uitgesproken en niet uitgesproken) wensen van de opdrachtgever. Dit doen wij graag in samenwerkingsverband met alle participanten.
Wij zoeken naar een sfeer van ‘we maken het samen en gaan voor iets fantastisch. Dit maakt alle partijen enthousiast en leidt tot het gedroomde resultaat.1. GEBRUIKSCONCEPT


Wie nu bouwt neemt verantwoordelijkheid. In keuze van materialen en energieverbruik. Maar duurzaam bouwen gaat veel verder.
Een lange levensduur is pas  cht duurzaam. Dat begint met een grondige gebruiksanalyse. Inventarisatie van de logistiek in het gebouw. Hoe anticiperen wij op de gebruiker van morgen en overmorgen? Hoe cre ren wij een gebouw met een hart dat meeklopt in de tijd?

2. CONTEXTCONCEPT


De kwaliteit van een ontwerp is meer dan stenen, staal of glas. Sterker, het ontwerp begint bij de omgeving. Hoe gebouw en omgeving elkaar versterken. Een locatie is een veelal door mensen bedachte en geconstrueerde realiteit. De vraag is hoe wij de interactie tussen gebouw en zijn omgeving zo optimaal mogelijk vormgeven?
En daarom is de context analyse de eerste pennenstreek op onze tekentafel.3. GEBOUWCONCEPT


Het gebouw. De kern van de zaak. Het gebouwconcept start veelal met een onderzoek naar het gewenste volume passend bij de locatie (stedenbouw) of met een structuurontwerp (architectuur). Gevolgd door een eerste schets die uitgaat van een heldere structuur en connectie tussen binnen- en buitenruimte. Het gebouwconcept is naast de vertaling van het gebruiks- en contextconcept ook een zoektocht naar de juiste vorm, ruimtelijkheid, constructie, materiaal en sfeer.

4. HAALBAARHEID


Een belangrijke vraag is:
Hoe komen wij met de ontwikkelde visie als uitgangspunt tot een haalbaar project? Hoe ... in een vroeg stadium wij de wensen in relatie tot het budget.

Daarbij zijn een aantal vragen belangrijk:

 • Wat is de omgang van het project?
 • Welke mogelijkheden zijn er?
 • Welke voor- en nadelen hebben verschillende opties?
 • Met welker partijen willen wij samenwerken?
 • Het vaststellen van een globale kosten indicatiePLAN


Wie nu bouwt neemt verantwoordelijkheid. In keuze van materialen en energieverbruik. Maar duurzaam bouwen gaat veel verder.
Een lange levensduur is pas  cht duurzaam. Dat begint met een grondige gebruiksanalyse. Inventarisatie van de logistiek in het gebouw. Hoe anticiperen wij op de gebruiker van morgen en overmorgen? Hoe cre ren wij een gebouw met een hart dat meeklopt in de tijd?

UITWERKING


 • Bouwkunde
 • Energie
 • Constructie
 • Installaties
 • Details Tekeningnummer:UITVOERING


 • Bouw begeleiding
 • Esthetische begeleiding