Architectuur


Karakter en vormgeving van ons werk worden bepaald door de wensen van de opdrachtgever, de functie van het bouwwerk en de aard van de beoogde locatie. In onze visie moet elk gebouw van binnen en buiten gekenmerkt worden door een heldere structuur. We streven naar het bereiken van een markante ruimtelijke werking, die wij met name pogen te versterken door de creatieve van een verassende lichtinval. Veel aandacht wordt besteed aan de keuze van materialen en aan een op duurzaamheid gerichte wijze van bouwen. In samenspel met de uiteindelijke vormgeving en detaillering leidt onze werkwijze tot bouwwerken die zowel eigentijdsheid als traditionele waarden uitstralen.

Transformatie/Herbestemming


Transformatie van bestaande gebouwen is een prominent onderdeel van onze ontwerppraktijk. Bij veel locaties bestaat de wens de (stedelijke) situatie te reshuffelen en te revitaliseren.

Daarnaast staan in Nederland duizenden gebouwen op een nieuwe functie te wachten. Ze staan vaak in bestaand stedelijk gebied op plaatsen waar wonen - liefst in combinatie met voorzieningen, werken, zorg of een andere functie - heel goed mogelijk is. Ons bureau heeft veel ervaring in onderzoek en herstructurering (hierbij is de vernieuwing dominant), transformatie (symbiose tussen oud en nieuw) en consolidatie (hierbij is het bestaande dominant). In deze onderzoeken speelt duurzaamheid altijd een belangrijke rol.

Door goede keuzes kunnen wij een uniek eindresultaat realiseren met architetonische-, cultureel-, en emotioneel bijzondere waarden.


Interieur/Inrichting


Het effect van een eigentijdse uitstraling kunnen wij vergroten door het zelf ontwerpen van het vaste meubilair en het adviseren van zowel binnen- als terreininrichting.

Stedenbouwkundige inbreidingslocaties


Bij onze stedenbouwkunidge ontwerpen is het uitgangspunt dat de beoogde nieuwe bebouwing van een even grote betekenis is als de reeds bestaande of geplande gebouwde omgeving. Onze filosofie is dat onze ingreep het gebied zodanig behoort te transformeren dat oud en nieuw zich tot een totaal van hogere waarde samenvoegen. Stedenbouwkundige ontwerpen van onze hand waren tot nu toe vooral gericht op inbreidingen in complexe (stedelijke) situaties. Ook voor kleinschalige uitbreidingen aan de rand van de bebouwing werd onze inbreng gevraagd.

Duurzaam


Wie bouwt neemt verantwoordelijkheid. Uiteraard streven wij in keuze van materialen en energieverbruik naar een duurzaam gebouw, maar goed duurzaam bouwen gaat veel verder. Een lange levensduur is pas écht duurzaam. Dat begint met een grondige gebruiksanalyse. Inventarisatie van de logistiek in het gebouw. Hoe anticiperen wij op de gebruiker van morgen en overmorgen? Hoe creëren wij een gebouw met een hart dat meeklopt in tijd?

Monumenten


Bij gemeentelijke en rijksmonumenten is de consolidatie van het (culturele) erfgoed dominant. Wij zoeken naar de synthese tussen respect voor de geschiedenis en de eigentijdse gebruikskwaliteit. Waarbij aan beide optimaal recht wordt gedaan.


BIM


Sinds 2014 werken wij met de BIM software van Archicad. Door vanaf het eerste schetsontwerp te modelleren zijn we goed in staat meerdere concepten te onderzoeken en tegelijkertijd feitelijke data te genereren als: BVO en GO, verhoudingen, hoogtes en woningaantallen en -typologieën. Haalbaarheidsstudies zijn dan zowel creatief als informatief.

Door ons BIM model kunnen we communiceren en integraal samenwerken met opdrachtgevers, gebruikers, adviseurs en bouwers. Tijdens de architectonische ontwerpfase stelt het model ons in staat de beleving en ruimtelijkheid van ons ontwerp te presenteren.

Tijdens de technische ontwerpfase werken we met bouwers, onderaannemers en leveranciers samen aan onderdelen van het model, zodat alle onderdelen en processen op elkaar aansluiten. Feitelijk kunnen wij een groot deel van de werkvoorbereiding van de aannemer verzorgen.