Lommerd Arnhem


Gebouwd als een lommerd, ‘Bank van Leening’ in 1869 in het Arnhemse Spijkerkwartier functioneert dit van oudsher gesloten complex als wijkcentrum. Het gesloten karakter van dit monument belemmert de gebruiker in haar functie.Transformatie naar een open wijkcentrum:


De Lommerd stelt zich ten doel een laagdrempelige centrale ontmoetingsplek in het Spijkerkwartier te zijn. Enerzijds om bewoners uit de wijk en van daarbuiten in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten, anderzijds om de uitwisseling van creatief, sociaal en economisch kapitaal mogelijk te maken. De Lommerd wil bijdragen aan het versterken van de wijkcohesie en wijkeconomie in het Spijkerkwartier. De Lommerd biedt ruimte aan het sociaal wijkteam, de wijkwerkgroepen en biedt verschillende ruimtes te huur aan. Bijvoorbeeld als cursusruimte, oefenruimte of voor vergaderingen. In het ontwerp worden de gevels opener van karakter en wordt er een grotere diversiteit aan zaal- en spreekruimtes gerealiseerd.


entree met bar, infopunt en ontsluiting naar de diverse werk- en vergaderplekken
entree met bar en infopunt
entree met doorzicht naar het achterplein
verdieping rond het achterplein

Energieconcept:


In De Lommerd willen we gaan werken volgens het principe van warmbouwen. WarmBouwen is een ontwerpmethode die zeer geschikt is voor monumentale gebouwen, waarbij gevelisolatie aan de buitenkant niet wenselijk is. De buitengevels worden hierbij constant op een temperatuur van 16-18 °C gehouden. De energie, die voor de verwarming van gevels bij WarmBouwen wordt ingezet, is door de lage temperatuur, zeer efficiënt. De benodigde energie voor ruimteverwarming wordt enorm beperkt. Doordat de gevel niet afkoelt is het risico op condens, ook bij thermische bruggen, minimaal, en is een dampdichting niet noodzakelijk. Om het geheel efficiënt en comfortabel te verwarmen worden de daken en begane grondvloer voorzien van een hoogwaardige isolatie. Voor de frisse lucht wordt gebruik gemaakt van WTW ventilatie. Daarnaast wordt de luchtdichtheid aangepakt. Middels de bestaande zonnepanelen wordt De lommerd nagenoeg energieneutraal.


1e fase aanpassing voorgevel gereed

LocatieArnhem
ThemaSport en Cultuur
TypeTransformatie
OpdrachtgeverBuurtcentrum De Lommerd
StatusOntwerp

Gerelateerde projecten