RK-kerk Sint Anthonius Abt Horssen


Gebouwd in 1909-1910 naar ontwerp van C. Franssen. In 2019 is de kerk aan de eredienst onttrokken. In de kleine gemeente is op dit moment geen behoefte aan een (semi) openbare ruimte. Wonen is dan een voordehand liggende optie. Wij hebben een eigenzinnig plan ontwikkeld waarbij wordt uitgegaan van een veel ingrijpende transformatie dan gebruikelijk bij kerkgebouwen.
Enerzijds doen wij recht aan het karakteristieke beeld van de toren en de apsis van de kerk te handhaven en anderzijds optimaal ruimte te creëren voor een nieuwe invulling. We hebben gekozen het middenschip te slopen en te vervangen door nieuwbouwappartementen. In de nieuwbouw brengen we een geleding terug die geënt is op de historische verfijnde geleding van het oorspronkelijk middenschip. De dakvorm blijft de historische toren met de apsis verbinden tot een nieuw geheel.
In de naastgelegen pastorie is gekozen voor 3 nieuwe appartementen die door het kerkbestuur verhuurd gaan worden.LocatieHorssen
ThemaKerken, Woningbouw
TypeTransformatie
OpdrachtgeverParochie H. Franciscus en H. Clara
StatusOntwerp

Gerelateerde projecten