Transformatie Tolzicht Brummen

Scheiden wonen en zorg - verduurzamen - venieuwen

oude, lange, inpandige gangruimtes met slechte verlichting en institutionele uitstraling

Het bestaande woonzorgcentrum bestaat uit een deel intramurale zorg, ondergebracht in een gedateerd jaren ’60 gebouw en een deel extramurale en intramurale appartementen gelegen in een complex uit de jaren ’90.
De vraag van woningbouwcorporatie Veluwonen en Riwis zorg is wonen en zorg te scheiden. En voor het zorg deel per verdieping woongroepen te formeren van ca. 18 bewoners. Per woongroep worden 2 gemeenschappelijke huiskamers gecreëerd. Daarnaast is een upgrade van beide bouwdelen wenselijk.


Interieur entree Tolzicht, ontmoetingsplek gelegen aan de binnentuin

Door een herordening van functies wordt de scheiding tussen wonen en zorg vorm gegeven. Het extramurale deel, met 53 appartementen, heeft een eigen entree gekregen. Door alle intramurale appartementen, 63 stuks te groeperen, kan de zorg op een efficiëntere manier worden verleend. De algemene ruimtes die hun functie hebben verloren, waaronder het restaurant, zijn vervangen door nieuwe appartementen. Centraal bij de entree van het intramurale deel is een nieuwe ontmoetingsruimte gecreëerd, die verbonden is met de binnentuin en voorzien is van een infopunt met winkeltje.


In de bestaande situatie ontbrak daglicht in de gangen en hadden de gangen een bedompt karakter, waabij de lichtvlekken op het plafond als storend werden ervaren. De smalle donkere gangen zijn getransformeerd naar frisse woonstraatjes met daglicht en egaal kunstlicht die per verdieping van een andere kleur zijn voorzien. De gemeenschappelijke woonkamers, waar gezamenlijk wordt gekookt, gegeten en waar de ontmoetingen plaatsvinden, zijn ruimtelijk verbonden met de gangen.


Interieur gang Tolzicht, herkenbare woningentrees - kleuren grijs en blauw


‘Het concept werkt. Onze bewoners komen nu weer graag uit hun eigen kamer om samen te eten en deel te nemen aan activiteiten. Dit betekent meer beweging, een beter ritme en minder eenzaamheid’

Interieur gang Tolzicht met gemeenschappelijke huiskamer - kleuren grijs en lever
Nieuw balkon gekoppeld aan de huiskamer met uitzicht op de binnentuin
Interieur gang Tolhuys met entreenissen en doorzicht naar het groen - kleuren grijs en groen
Exterieur oude situatie
Exterieur met gewijzigde kleuren en balkons bij de huiskamers
Nieuwe entree extramurale appartementen

LocatieBrummen
ThemaZorg
TypeTransformatie
OpdrachtgeverWoningcorporatie Veluwonen
StatusOntwerp

Gerelateerde projecten