Mortuarium Elburg Elburg


De historische binnenstad van de vesting Elburg is een beschermd stadsgezicht. De kerk en het naastliggende Hervormd Kerkelijk Centrum zijn gesitueerd in de noord-oosthoek van de stad. Het kerkelijk centrum is inwendig verbouwd en op de naastgelegen smalle kavel is een mortuarium gerealiseerd.

De functie van mortuarium vraagt om privacy. Middels een hoge muur zijn de opbaar ruimtes afgescheiden van de openbare ruimte. Naar het privé-terrein is het gebouw geopend. De opbaarruimten hebben met het daglicht dat van boven komt, een sacrale uitstraling.

Hoewel het mortuarium het eerste gebouw is in het historische centrum met eigentijdse vormgeving gaat de nieuwbouw volledig op in de context. De keuze van de baksteen en de toegepaste kleuren zijn afgestemd op de omgeving.

LocatieElburg
ThemaKerken
TypeNieuwbouw
OpdrachtgeverHervormde gemeente Elburg
StatusOpgeleverd
CopyrightVan de Looi & Jacobs Architecten

Gerelateerde projecten