Stedenbouwkundige inbreiding met Medich Centrum, zorg en wonen Groesbeek


Vanuit de eerstelijns zorg was er de wens een groot aantal praktijken, verspreid over het dorp Groesbeek, te clusteren. Daarnaast voldeden de accommodaties waarin de zorg verleend werd niet meer aan de eisen van deze tijd. In opdracht van de wooncorporatie Oosterpoort is een haalbaarheidstudie verricht naar de mogelijkheid om een gezondheidscentrum toe te voegen op een ontwikkel locatie nabij het centrum. Dit onderzoek heeft geleid tot deelname van de medici in een gezamenlijk, nieuw medisch centrum. In het centrum zijn o.a. huisartsen, logopedist, fysiotherapeuten, GGD, maatschappelijk werk, een psycholoog, een orthopedagoog en een apotheek gehuisvest.
De stedenbouwkundige opgave betreft een herstructurering van een deel van een bedrijventerrein aan de rand van het centrum van Groesbeek. De doelstelling was het maken van een eigentijdse vitale buurtschap met een verschillende woningtypes, zorgwonen en een medisch centrum, passend in de kleinschalige dorpssfeer.

Centraal in het plan is een medisch centrum gesitueerd in twee bouwlagen. De kop van het gebouw wordt gevormd door een cirkelsegment van één bouwlaag met daarin de apotheek. De gebogen gevel markeert de toegang van het terrein. In het medisch centrum zijn o.a. huisartsen, logopedist, fysiotherapeuten, GGD, maatschappelijk werk, een psycholoog, een orthopedagoog en een apotheek gehuisvest. Vanuit een centrale entree worden alle zelfstandige praktijken ontsloten. De apotheek is gehuisvest in het markante cirkelvormige bouwdeel nabij de entree van het ensemble de overige disciplines in het tweelaagse bouwvolume. De structuur van het gebouw bestaat uit zones lopend van openbaar naar privé. Aan de voorzijde is de ontsluitingszone. Hieraan grenzend liggen de wachtruimten en de assistenten ruimte. In de zone grenzend aan de groene patio liggen de spreekkamers.

De andere drie gebouwen bestaan uit een ontmoetingscentrum met zorgappartementen, 9 koopappartementen met parkeergarage en 16 huurappartementen. Het hoogteverschil in het terrein is gebruikt om het parkeren verdiept te situeren ten opzichte van de gebouwen. De groene omgeving is in het plan geïntegreerd.
Voor de architectuur is gekozen voor een eigentijdse vormgeving met respect voor de traditionele waarde uit de omgeving. De materiaalkeuze sluit hier op aan.

LocatieGroesbeek
ThemaMedisch centrum, Woningbouw
TypeNieuwbouw
OpdrachtgeverOosterpoort Woningcorporatie
StatusOpgeleverd
CopyrightVan de Looi & Jacobs Architecten

Gerelateerde projecten