Verbouw en renovatie Koepelkerk Arnhem


Het begrip Koepelkerk omvat zowel het gebouw als de gemeenschap. In het ontwerp voor de herinrichting was ons doel om beide betekenissen tot een synergie te brengen.
Het bestaande gebouw heeft een geschiedenis van 175 jaar en is een bijzonder cultuurhistorisch monument. Het gebouw dient de eigentijdse wensen van de kerkgemeenschap te faciliteren en uit te drukking te geven aan hun waarde. Naast het houden van kerkdiensten is in de loop van de tijd de behoefte gegroeid ruimte te maken voor ontmoeting voor en na de dienst. In de jaren ‘70 is hiervoor een inpandige ruimte gerealiseerd onder de kerkzaal. In het nieuwe plan is er voor gekozen het ontmoeten meer betekenis te geven. Hiervoor is rondom de kerkzaal een ruimte gecreëerd die enerzijds de kerkzaal ontsluit en anderzijds een intermediair is tussen kerkzaal en het Jansplein. Deze ontmoetingsruimte vormt de verbinding tussen de buitenwereld en de ruimte voor de eredienst en drukt zo de wens van openheid en laagdrempeligheid uit van de kerkgemeente. De kerkzaal is een intieme ruimte die verticaal is georiënteerd (God gericht). De ontmoetingsruimte rondom de kerkzaal heeft juist een horizontaal karakter (wereld gericht). Het religieus- én burgerlijk samenzijn worden zo binnen de Koepelkerk mogelijk gemaakt.
In het ontwerp is veel aandacht uitgegaan naar de keuze van materialen en kleuren. Nieuwe toevoegingen en ingrepen zijn herkenbaar, maar passend bij het monumentale karakter van de kerk. Gezocht is naar een ingetogen maar warme uitstraling, zonder dat het gebruik of de gebruiker wordt overstraald. Het gebouw heeft het gewenste multifunctionele karakter gekregen.
In 2013 is de renovatie beloond met de Willem Diehlprijs (publieksprijs)

Jansplaats met de Koepelkerk in de jaren 70
situatieoude situatie
nieuwe situatie

LocatieArnhem
ThemaKerken
TypeTransformatie
OpdrachtgeverGereformeerde kerk Arnhem
StatusOpgeleverd
CopyrightVan de Looi & Jacobs Architecten

Gerelateerde projecten