Herbestemming en renovatie van het Rijksmonument en nieuwbouw woongemeenschap Stevensbeek


In 1911 wordt 320 Ha heidegrond door NV Lactaria mechanisch ontgonnen ten behoeve van de landbouw en veeteelt. Op de ontgonnen grond wordt een grote modelboerderij gebouwd voor een grootschalige melkveehouderij, met als doel de productie van hygiënische, rauwe melk. Het ontwerp van het gebouw is vernieuwend voor Brabant, met grote, hygiënische grupstallen, stromend water, zelf opgewekte elektriciteit, gebruik van melkmachines en een kleine zuivelfabriek waar de rauwe melk gekoeld en verwerkt wordt.
Door sluiting van de boerderij en verkoop van de grond in 1933 ontstond het dorp Stevensbeek. De gebouwen van de boerderij werden omgebouwd tot klooster. Naast de zusters van Bethanië in Maria Regina vestigden zich ook de paters van het Heilig Sacrament in Stevensbeek. De voornaamste taak van de zusters van Bethanië was de opvang van vrouwen die onder toezicht van de reclassering stonden. Na de jaren ‘70 waren dit meer meisjes met drugsproblematiek. In 1990 verdwenen de zusters uit Stevensbeek. Daaropvolgend deden de gebouwen dienst als groepsaccommodatie.


Lactaria Stevensbeek - voormalige stallen

Voor een hergebruik dat rechtdoet aan dit bijzondere Rijksmonument zijn diverse varianten onderzocht. Gekozen is om één vleugel om te bouwen tot tien starterswoningen en de andere vleugel met het centrale midden tot een woonzorgcentrum.
Het achtererf was oorspronkelijk omsloten door een drietal schuren. Daarvan waren er in de loop der tijd twee verdwenen en stond de laatst overgebleven schuur op instorten. Refererend aan de drie oude schuren, zijn in CPO vorm 24 duurzame woningen ontworpen voor een seniorengroep, waarvan één woning gemeenschappelijk is. Het ‘oude’ erf wordt ingezet als collectieve tuin.
Een nieuwe toekomst voor het Rijksmonument Lactaria waar het dorp Stevensbeek zijn ontstaansgeschiedenis aan dankt.


overzicht Lactaria Stevensbeek - herbestemming en renovatie monument en nieuwbouw schuurwoningen
nieuwbouw 24 CPO schuurwoningen
nieuwbouw 24 CPO schuurwoningen
10 starterswoningen in Rijksmonument Lactaria

LocatieStevensbeek
ThemaZorg, Woningbouw
TypeNieuwbouw, Transformatie, Rijksmonument
OpdrachtgeverReuvers Duurzame Ontwikkeling & Bouw
StatusOntwerp, Vergunning verleend, In Aanbouw

Gerelateerde projecten