Lindenholt Nijmegen


Het wijkcentrum Lindenholt had te maken met een negatief imago en waar verder verval dreigde. De bestaande situatie met o.a. een supermarkt, medisch centrum, apotheek, sporthal, cultureel centrum en woningen was onvriendelijk en onsamenhangend. Er was leegstand en het medische centrum was in slechte bouwkundige staat en had behoefte aan uitbreiding. Vanuit deze constatering hebben wij een heroriëntatie op het gehele wijkcentrum voorgesteld.Het plan omvat een stedenbouwkundige reshuffling, waarbij het totale gebied is opgewaardeerd qua uitstraling en status. Rond een pleinruimte zijn nieuwe gebouwen gesitueerd. Een zorggebouw met daarin opgenomen het medisch centrum, apotheek en zorgwoningen, hiertegenover een supermarkt en dagwinkels met daarboven appartementen.


oude situatie
nieuwe situatie

"De architect heeft onze verbouwplannen uitgebreid aangepast in een stedenbouwkundige transformatie. Hierdoor hebben wij en ook de andere gebruikers aan het plein een veel betere positie met toekomstwaarde gekregen. Mooi om te ervaren hoe dit plan is ontwikkeld en hoe de architect met een geïntegreerd ontwerp en bijbehorende investerings- en exploitatieopzet alle partners heeft overtuigd mee te doen."Door de aanwezigheid van meer dan 50 werkers had het gezondheidscentrum dringend behoefte aan uitbreiding tot ± 2150 m2. In het nieuwe pand wordt huisvesting geboden aan vrijwel alle organisaties op het gebied van zorg en welzijn die werkzaam zijn in de wijk zoals: huisartsen, assistentes, verloskundigen, fysiotherapeuten. Praktijkondersteuners somatiek, praktijkondersteuners-SPV, wijkverpleegkundigen een psycholoog en psychiater. Maatschappelijk werkenden, consultatiebureauverpleegkundigen, een pedicure en een podotherapeut. Met een van de ziekenhuizen uit Nijmegen is overleg gevoerd over de mogelijkheden om in de nabije toekomst 2de lijns zorg naar de wijk te brengen. Het nieuwe gezondheidscentrum is een stevige basis voor een toekomstbestendige wijkgerichte hulpverlening in al zijn facetten.LocatieNijmegen
ThemaMedisch centrum, Woningbouw
TypeNieuwbouw
OpdrachtgeverSt. WGC Lindenholt, Apotheek Lindenholt, Giesbers Arnhem
StatusOpgeleverd
CopyrightVan de Looi & Jacobs Architecten

Gerelateerde projecten